8:00 - 21:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09033104004

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

وکیل حرفه ای مهریه مشهد

وکیل حرفه ای مهریه مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل حرفه ای مهریه مشهد

مهریه

* سوالی که برای خیلی از خانم هایی که به دلایل مختلف از بدنیا آوردن فرزند محروم هستند از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد اینست که آیا به زن نازا مهریه تعلق میگیرد ؟

* مالکیت زن بر مهریه
بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود  و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .
* بر اساس این ماده ، مالکیت زن بر مهریه به محض انعقادعقد نكاح به وجود “وکیل خانواده در مشهد” می آید . از جمله آثار مالکیت زن بر مهریه هم این است که به محض وقوع عقد ، می تواندمهريه را مطالبه نماید و یا اقدام به بخشش مهريه به همسرش “وکیل هبه در مشهد” نماید .

نکته

البته نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم آن است که زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می شود “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” اما اگر قبل از رابطه زناشویی مثلا در دوران عقد از همسرش جدا شود ، تنها نصف مهر به او تعلق “وکیل طلاق در مشهد “می گیرد . یعنی زمانی زن می تواند تمام مهریه اش را مطالبه کند که رابطه زناشویی میان زوجین برقرار شده “وکیل طلاق توافقی در مشهد “باشد.

وکیل حرفه ای مهریه مشهد

* تعلق مهریه به زن >>>
با توضیحی ک بیان شد، در شرایط عادی ، زن به محض وقوع عقد نکاح مالک مهریه می شود” وکیل پایه یک مشهد” و مهریه به وی تعلق می گیرد و مرد هم به محضمطالبه مهريه توسط زن ، مکلف به پرداخت آن می باشد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “.

* مواردی وجود دارد که بر اساس آن مهریه به زن تعلق نمی گیرد “وکیل حقوقی در مشهد” . مثلا اگر عقد نکاح به دلایلی باطل بوده باشد و رابطه زناشویی هم میان زوجین شکل نگرفته “وکیل فسخ نکاح در مشهد” باشد . یا اگر زن و مرد مهریه ای تعیین نکرده باشند و قبل از تعیین مهریه ، زن فوت کند “وکیل ارث در مشهد” و رابطه زناشویی هم شکل نگرفته باشد” وکیل انحصار وراثت در مشهد” .

* مهریه زن نازا >>>
سوالی که از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد پرسيده میشود آن است که آیا به زن نازا هم مهریه تعلق می گیرد ؟ شرایط مهریه زن نازا چیست ؟

بهترین وکیل در مشهد پاسخ به این سوالات با در نظر داشتن مالکیت زن بر مهریه آسان می شود “وکیل خوب در مشهد” . یعنی همانطور که بیان شد ، هر زنی به محض اینکه عقد کرد ، مالک مهریه ای می شود که به او تعلق گرفته است، حتی زن نازا .

بنابراین ، در صورتی که با زن نازا رابطه زناشویی بر قرار شده باشد ، او مستحق تمام مهریه است . نکته مهم در این خصوص هم آن است که نازایی زن عیب محسوب نمی شود “وکیل طلاق توافقی در مشهد” و مرد نمی تواند به دلیل نازایی زن اقدام به فسخ نكاح با او “وکیل فسخ نکاح در مشهد” کند .
* جهت اقدام مهریه، دانستن مراحل اجرائی مهریه و وصول مهریه از طریق دادگاه و وصول مهریه از طریق دادگاه میتوانید با مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد و وکیل خانواده در مشهد با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.

Call Now Buttonتماس با 09153104004