طلاق عاطفی و پیامد های آن

طلاق عاطفی و پیامد های آن

طلاق عاطفی و پیامد های آن طلاق عاطفی معمولاً به مسائلی اشاره دارد که به دلیل ناتوانی در حل مشکلات […]

شروط طلاق کدامند؟

شروط طلاق کدامند؟

شروط طلاق کدامند؟ در قسمت زیر شمارا با شروط طلاق که در عقد نامه به صورت کتبی درج شده است،

نکات حقوقی نحله 

نکات حقوقی نحله 

نکات حقوقی نحله نحله چیست؟ “نحله” یک واژه است که در برخی از جوامع و فرهنگ‌ها به کار می‌رود و

درخواست طلاق در خارج کشور

درخواست طلاق در خارج کشور

درخواست طلاق در خارج کشور درخواست طلاق توافقی در دادگاه می‌تواند از طریق وکیلان باشد و به نظر می‌رسد که

طلاق غیابی از سوی زن

طلاق غیابی از سوی زن در نظر وکیل، بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، طلاق به عنوان یک اقدام حقوقی

تماس با 09156024004