طلاق توافقی

  طلاق توافقی با مشاوره بهترین وکیل خانواده در مشهد واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می‌شود. طلاق در اصطلاح حقوقی طلاق در اصطلاح حقوقی  به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از […]