اصلاحات جدید قانون چک سال 97

اصلاحات جدید قانون چک سال 97 - وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد - 09153104004

”’ اصلاحات جدید قانون چک سال 97”’ مهمترین تغییرات قانون چک در سال ١٣٩٧ بشرح ذیل میباشد: ١-قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه میباشد. ٢-بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید. ٣-در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک […]