ضمانت اجرای مدنی نفقه

وکیل نفقه در مشهد

ضمانت اجرای مدنی نفقه در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق شوهر, دو نوع ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد که مختصراً بیان میگردد. تدوین کنندگان قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، جهت ضمانت اجرای مدنی نفقه, دو شیوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته اند. 1) الزام […]

وکیل نفقه قوچان

وکیل خانواده در مشهد

وکیل نفقه قوچان نفقه از دیدگاه قرآن آیات متعددی در باب نفقه وارد شده است که در دلالت این آیات بر اصل نفقه و تکلیف آن بر مرد جای هیچ تردیدی نیست. – «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف».   بر صاحب فرزند لازم است که خوراک و لباس مادر را به طور متعارف بپردازد. […]