وکیل نفقه قوچان

وکیل خانواده در مشهد

وکیل نفقه قوچان نفقه از دیدگاه قرآن آیات متعددی در باب نفقه وارد شده است که در دلالت این آیات بر اصل نفقه و تکلیف آن بر مرد جای هیچ تردیدی نیست. – «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف».   بر صاحب فرزند لازم است که خوراک و لباس مادر را به طور متعارف بپردازد. […]