اصلاحات جدید قانون چک سال 97 - وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد - 09153104004

اصلاحات جدید قانون چک سال ۹۷

”’ اصلاحات جدید قانون چک سال ۹۷”’ مهمترین تغییرات قانون چک در سال ١٣٩٧ بشرح ذیل میباشد:

١-قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه میباشد.

٢-بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید.

٣-در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک پرداخت نماید.

۴-جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن آن.

۵-بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال میباشد.

۶-راه‌اندازی چک‌های موردی ،برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم گردد.

٧-بانک مرکزی و مراجع‌قضایی مکلف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم نمایند.

٨-جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باشد.

٩-دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.

١٠-مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر میباشد.

*ملغی شدن مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ *

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004