اقرار به نسب فرزندی

اقرار به نسب فرزندی

اقرار به نسب فرزندی

اقرار به نسب به عنوان یک مفهوم حقوقی در حوزه نسب و ارث‌بری مطرح است. این مفهوم به اقرار یک شخص به این موضوع اشاره دارد که فرزندی واقعی یا قانونی یک فرد خاص است. در اینجا، توضیح مختصری در مورد دو نوع اصلی اقرار به نسب، یعنی اقرار به نسب واقعی و اقرار به نسب فرزندی، ارائه خواهیم داد.

 1. اقرار به نسب واقعی (اصلی): این نوع اقرار به نسب به معنای اقرار یک شخص به واقعیت نسبتی خونی و جسمی او به فرزندی خاص می‌باشد. به عبارت دیگر، این اقرار نشان می‌دهد که فرزند واقعی یا واقعیت نسبی (مثل پسر یا دختر بیولوژیکی) یک شخص به او تعلق دارد. این نوع اقرار به نسب معمولاً در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اهمیت نسبت‌های خونی و میراثی در حالیکه ارث بری یا امور مالی انجام می‌شود، بسیار مهم است.
 2. اقرار به نسب فرزندی: این نوع اقرار به نسب به معنای اقرار کسی به این موضوع است که یک کودک به عنوان فرزند خود را قبول کرده و به عنوان وارث خود تصور می‌کند، اگرچه این کودک به طور واقعی فرزند خونی او نیست. این نوع اقرار به نسب معمولاً در مواردی که یک فرد فرزندی را به عنوان وارث خود قبول می‌کند (بدون وجود ارتباط خونی)، از جمله موارد فرزندخواندگی و فرزندخواندگی حاصل از ازدواج میانی (مثل ازدواج دوباره) اجرا می‌شود.

 

اقرار به نسب فرزند

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، در مورد اقرار به نسب تعریفی ارائه می‌دهد که به دلیل ویژگی‌های خود از سایر اقرارها متمایز است. در اینجا، این ماده و ویژگی‌های اقرار به نسب را به تفصیل توضیح می‌دهیم:

 1. تعریف اقرار به نسب: ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار به نسب را به عنوان اخباری به حقی تعریف می‌کند که شخص (اقرار کننده) به ضرر خود و به سود دیگری می‌دهد. این اقرار معمولاً مرتبط با اعلام نسبت‌های خونی یا خویشاوندی به فرزندان یا دیگر اشخاص است.
 2. ماهیت دوگانه اقرار به نسب: ویژگی مهم اقرار به نسب این است که این اقرار به نسب هم به سود و هم به زیان اقرار کننده است. به این معنا که اقرار کننده از این اقرار به نسب سود می‌برد چون به ویژگی‌های خویشاوندی یا خونی فرزند اش اذعان می‌کند. اما همچنین متعهد به تکالیف نفقه، ارث و دیگر وظایف حقوقی نسبت به فرزندان خود نیز می‌شود. این بخاطر این است که اقرار به نسب تعیین کننده نسبت‌های حقوقی و ارث‌بری است.
 3. تقسیم اقرار به نسب: اقرار به نسب را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:
  • اقرار به نسب فرزندی: در اقرار به نسب فرزندی، پدر یا مادر اقرار می‌کنند که فرزندی خاص از نسب و خونی آنهاست. این نوع اقرار به نسب به معنای تصدیق نسبت واقعی فرزند به والدین خود است.
  • اقرار به نسب خویشاوندی: در اقرار به نسب خویشاوندی، شخص اقرار می‌کند که خویشاوندی با دیگری دارد و نسبت به آن شخص به عنوان خویشاوند خود اقرار می‌نماید. این نوع اقرار به نسب ممکن است در مواردی که نسبت‌های خویشاوندی به سبب ازدواج میانی یا دیگر عوامل بیان شود، به کار برود.

 

شرایط اقرار به نسب

اقرار به نسب، علاوه بر شرایط عمومی که در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مطرح شده‌اند، باید دارای شرایط خاصی نیز باشد که در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی بیان شده‌اند. این شرایط خاص به تعیین صحت و اعتبار اقرار به نسب کمک می‌کنند و برای تطابق اقرار با واقعیت و حقیقت نسبت به فرزندان یا دیگر اشخاص ذی‌نسبه اهمیت دارند.

 1. تحقق نسب بر حسب عادت و قانون: این شرط به معنای این است که نسبتی که اقرار به نسب تصدیق می‌کند، باید با عادت و قوانین جامعه تطابق داشته باشد. به عبارت دیگر، نسبت باید تحت پوشش قوانین و تقالید معمول در جامعه باشد. این شرط به جلوگیری از اقرارهای نادرست و تخیلی کمک می‌کند.
 2. تصدیق نسبت به اقرار: این شرط به معنای این است که فردی که به نسبت خود توسط شخص دیگر اقرار شده است، باید این اقرار را تصدیق کند یعنی با این اقرار موافقت کند. این تصدیق معمولاً به شکل رسمی انجام می‌شود و در برخی موارد نیاز به مدارک و شواهد می‌باشد.

از این شرایط خاص، به خصوص شرایط تحقق نسب بر حسب عادت و قانون، تضمین می‌کنند که اقرار به نسب واقعیت و اعتبار داشته باشد و از سوءاستفاده و اقرارهای غیرمعقول جلوگیری کنند. این اصول و شرایط قانونی به تنظیم و تعیین نسبت‌ها و وارثان در حوزه ارث‌بری و حقوق خانواده کمک می‌کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004