حضانت بچه ها بعد از طلاق

انواع عده در طلاق

انواع عده در طلاق

عده یا مدت زمان معینی است که زن پس از جدایی از شوهر باید صبر کند و تا پایان آن ازدواج نکند. این مدت ممکن است به دلیل یکی از امور زیر باشد:

  • طلاق.
  • فسخ ازدواج.
  • فوت شوهر.
  • اتمام مدت عقد و یا بذل آن در ازدواج موقت.

در طلاق، دو نوع عده وجود دارد:

  1. اگر زن حامله باشد، عده طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی تا زمان وضع حمل می‌باشد.
  2. اگر زن حامله نباشد، بر اساس ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، عده سه طهرمی است، که طهر در اصطلاح حقوقی به معنای پاکی زن است، به این معنا که در مدت عادت زنانه نباشد.

.

در فسخ نکاح، عده‌ی آن طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانه نباشد، که در این صورت عده‌اش سه ماه است.

عده‌ی وفات طبق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی، چه در دائم و چه در منقطع، چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا زمان وضع حمل است.

شرط لازم برای اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد، آن است که مدت زمان بین دو حالت بیشتر از چهار ماه و ده روز باشد، در غیر این صورت مدت آن همان چهار ماه و ده روز است.

عده ی اتمام مدت ویابذل آن مربوط به عقدموقت است.اگر زن حامله باشد عده ی اوباوضع حمل منقضی می شود

ولی اگر حامله نباشد درمورد بذل یا انقضاءمدت یافسخ نکاح مقرر می دارد:”عده ی فسخ نکاح و بذل مدت

وانقضای آن درمورد نکاح منقطع درغیر حامل دو طهر است مگراینکه زن با انقضای سن عادت زنانگی نبیند که دراینصورت۴۵روزاست.

زنانی که عده ی طلاق ندارند شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. زنی که بین او و شوهرش نزدیکی جنسی واقع نشده باشد.
  2. زنی که به دلیل یائسگی عده ی طلاق یا فسخ نکاح ندارد، اما باید عده ی وفات را رعایت کند.

در عده ی طلاق رجعی، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است. اگر زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند، این ازدواج باطل است و در صورت آگاهی از حکم عده، ازدواج آن زن و مرد بایکدیگر برای همیشه حرام است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004