سوالات مهم در خصوص مهریه

سوالات مهم در خصوص مهریه

سوالات مهم در خصوص مهریه

مهریه ای قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید باطل است؟

تعیین یک زمان مشخص برای خرید ملک و همچنین توضیح دقیق در مورد مشخصات ملک، می‌تواند موجب اعتبار شرط مهریه شود. این کار باعث از بین رفتن ابهامات مربوط به آینده و خرید ملک می‌شود و تضمین می‌کند که شرط اعلامی در عقدنامه قابل اجرا و اعتبار دار باشد. بنابراین، اگر داماد تعهد کند که پس از شش ماه، یک خانه با مشخصات معین را به نام همسرش خریداری خواهد کرد، این شرط به عنوان مهریه معتبر خواهد بود.

 

آیا زوجه بعد از فوت ورثه می توانند مهریه را مطالبه کنند؟

در اثر فوت شوهر، مهریه به ورثه او منتقل می‌شود و زن ورثه‌های مستحق دریافت آن هستند. این اصل طلبی که زن بابت مهریه داشته، بر اساس قوانین ارث‌بری به ورثه منتقل می‌شود و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از این مبلغ، طلب خود را از مالک متوفی یا اموال او مطالبه می‌کنند. این مبلغ مهریه، مبلغ مندرج در عقدنامه نکاح است و نه قیمت روز وجه رایج.

 

به اجرا گذاشتن مهریه

به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اینترنت به دلیل پیچیدگی‌هایی که ممکن است به وجود بیاید، ممکن است کارآمد نباشد. بهترین راه برای اجرا گذاشتن مهریه این است که به شورای حل اختلاف مراجعه کنید یا به دادگاه مراجعه کرده و از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست خود را برای گرفتن مهریه تنظیم کنید. البته، در این مراحل داشتن یک وکیل می‌تواند کمک بسیاری به شما کند و فرآیند را راحت‌تر کند.

 

مهریه دختره باکره چگونه می باشد؟

مهریه دختر باکره به صورت مشروط می‌تواند تعیین شود، به این معنا که در صورتی که دختر باکره باشد، او می‌تواند تمام مهریه را از شوهرش بخواهد و مهریه به صورت عندالمطالبه است. زن از زمان عقد و ثبت آن در سند ازدواج مالک مهریه می‌شود و همچنین در دوران نامزدی عرفی، اگر دختر دوشیزه باشد، می‌تواند تمام مهریه خود را بخواهد و مهریه اش نصف نمی‌شود.

در صورتی که زن قصد طلاق نداشته باشد ولی شوهر طلاق دهد، اگر تمام مهریه را پرداخت کرده باشد، باید نصف آن را به شوهر برگرداند و اگر هنوز مهریه‌ای دریافت نکرده باشد، در صورت طلاق، می‌تواند نصف آن را بخواهد.

در صورتی که طلاق به صورت توافقی بین زوجین باشد، پرداخت مهریه ممکن است به هر میزانی که طرفین توافق کنند، انجام شود.

 

اگر پرداخت مهریه قسط های آن سنگین باشد تکلیف چیست؟

براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باند و این امتناع مسقط حق تقاضای مهریه نخواهد بود و حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده باشد. اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید، دیگر نمی‌تواند از حق ماده قبل استفاده کند، با این حال حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۶ قانون فوق نیز ذکر می‌کند که اگر زن قبل از اخذ مهریه به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید، دیگر نمی‌تواند از حق ماده قبل استفاده کند، اما حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند، دادگاه می‌تواند در صورت احراز شرایط، دعوی تمکین را مورد استماع قرار دهد و اعم از اینکه دعوی تمکین به صورت عام باشد یا به صورت خاص، در نهایت این حکم توجه به راحتی می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک اتفاق بنماید. از طرفی، تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.

در کل، در صورتی که تعهدات مالی ناشی از مهریه سنگین باشند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای تعدیل اقساط را داشته باشد.

 

اگر شوهر فوت کند تکلیف مهریه زن دوم چه می شود؟

ماده ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی، در مورد حقوق زنان در مورد مهریه تبصره‌هایی را تعیین می‌کنند. این مباحث به زن این امکان را می‌دهند که از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند، در صورتی که مهر او حال باند و این امتناع حق تقاضای مهریه را مسقط نکند و حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده باشد.

در زمانی که زن به ایفای وظایف خود از اختیار خود قبل از دریافت مهریه بپردازد، او دیگر نمی‌تواند از این حقوق استفاده کند، اما حقوق مربوط به مطالبه مهریه ساقط نمی‌شود.

اگر زن از حق حبس خود استفاده کند، دادگاه می‌تواند در صورت احراز شرایط، دعوی تمکین را بررسی کند و حتی در صورت اجازه، او می‌تواند نفقه خود را مطالبه کند یا از حقوق کیفری نیز استفاده کند. تقسیط مهریه همچنین به سقوط حق حبس زن نمی‌انجامد.

بنابراین، زن در صورتی که تعهدات مالی ناشی از مهریه سنگین باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای تعدیل اقساط را داشته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004