طرح دعوای ابطال ابرا مهریه

طرح دعوای ابطال ابرا مهریه

طرح دعوای ابطال ابرا مهریه

در بسیاری از موارد، زوجه ممکن است در معیت همسر به دفترخانه ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و با تنظیم اقرارنامه رسمی، ذمه همسر را از پرداخت مهریه مبری کند. در صورت وجود برخی شرایط قانونی خاص، امکان دعوای اعلام بطلان اقرارنامه در دادگاه عمومی و حقوقی وجود دارد. برای طرح این دعوی، تخصص و دانش حقوقی لازم است. بنابراین، توصیه می‌شود که پیش از تصمیم‌گیری، با یک یا چند وکیل دادگستری مشاوره حقوقی کنید.

برای طرح دعوای ابطال ابرا، نیاز به نگارش و تنظیم دادخواست است. طبق ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به امور مربوط به مهریه یا صداق در صلاحیت دادگاه خانواده است. دادخواست فرم چاپی خاصی دارد که توسط خواهان یا وکیل مهریه او تنظیم می‌شود و رسیدگی حقوقی بر اساس آن انجام می‌شود. دادخواست ابطال ابرا باید شامل موارد زیر باشد:

 1. نام و مشخصات خواهان: در این دعوی، خواهان زنی است که می‌خواهد اقرارنامه ابرا را باطل کرده و مهریه را مطالبه کند.
 2. نام و مشخصات خوانده: خوانده در این دعوی شوهر است. همچنین، اشخاص دیگری مانند سردفتر اسناد رسمی نیز ممکن است به عنوان خوانده ذکر شوند.
 3. موضوع خواسته و بهای آن: موضوع خواسته در این دعوی عبارت است از “ابطال اقرارنامه ابرا مهریه”.
 4. دلایل و منضمات: در این بخش، خواهان یا وکیل او باید تمام اسناد و مدارکی که برای استناد به بطلان اقرارنامه نیاز دارد را ذکر کند. اگر شاهدانی وجود دارند، نام و مشخصات آن‌ها نیز باید در این بخش آمده باشد.

تذکر: مطالب فوق توصیه‌ای عمومی است و بهتر است در موارد خاص به مشاوره حقوقی اختصاصی نیاز داشته باشید.

 

 

نکات قانونی مهم در خصوص ابرا مهریه:

 1. اهمیت سلامت روان و عقل ابرا کننده: در ابرا مهریه، اصل بر سلامت روان و عقل ابرا کننده است. ادعای زوجه در مورد ابرا به شکل اجبار و اکراه باید در دادگاه اثبات شود.
 2. محدودیت ابرا مهریه: ابرا مهریه به معنای اسقاط تمامی حقوق مالی زوجه نیست. نفقه همسر و فرزندان، اجرت المثل ایام زوجیت، جهیزیه و دیگر حقوق مالی همچنان برای زوجه پابرجاست.
 3. حق حبس در صورت عدم پرداخت مهریه: بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اگر مهریه زوجه حال باشد و شوهر پرداخت آن را انجام ندهد، زوجه از حق حبس برخوردار است. این به او اجازه می‌دهد که از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.
 4. قطع حق حبس با ابرا مهریه: اگر زوجه ذمه شوهر را از پرداخت مهریه ابرا کند، حق حبس بر اساس عدم پرداخت مهریه لغو می‌شود و زوجه دیگر نمی‌تواند به استناد این حق از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید.
 5. نقض وظایف زناشویی و تأثیر بر نفقه: اگر زوجه بدون عذر موجه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، رعایت تعهدات زناشویی از اهمیت بالایی برخوردار است.
 6. قصد انشا در ابرا مهریه: ابرا مهریه باید همراه با قصد انشا باشد. بدون قصد انشا، هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نمی‌شود.

از آنجایی که مسائل حقوقی پیچیده هستند، توصیه می‌شود که پیش از اقدام به اقدامات حقوقی، با یک یا چند وکیل دادگستری مشاوره حقوقی کنید.

 

شیوه رسیدگی و صدور حکم در ابطال اقرارنامه مهریه:

 1. وصول پرونده: پرونده و پیوست‌های آن به دادگاه خانواده وارد می‌شوند. اطلاعات مربوط به اقرارنامه مهریه و سایر مستندات مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 2. احضار طرفین و شاهدان: مدیر دفتر دادگاه زوجین و وکلای آنان را احضار می‌کند. همچنین، شاهدان، مطلعین و سایر افراد مورد نیاز نیز احضار می‌شوند تا در جلسه رسیدگی حضور داشته باشند.
 3. تشکیل جلسه دادرسی: در جلسه دادرسی، دادگاه خواسته‌ها و اظهارات طرفین را مورد بررسی قرار می‌دهد. این جلسه به منظور گوش دادن به اعتراضات و ارائه مدارک و ادله توسط طرفین است.
 4. بررسی محتوای پرونده: دادگاه محتوای پرونده و اظهارات طرفین را با دقت بررسی می‌کند. اگر مورد نیاز باشد، شهود و مدارک دیگر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 5. تصمیم و اعلام حکم: پس از بررسی دقیق، دادگاه تصمیم خود را در خصوص بطلان یا اعتبار اقرارنامه مهریه اعلام می‌کند. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها صاحب حق تشخیص هستند، حکمی صادر می‌شود که بطلان اقرارنامه را تأیید می‌کند.
 6. مطالبه مهریه: در صورت صدور حکم بر بطلان اقرارنامه، زوجه می‌تواند به مهریه خود ادعا کند و از شوهر خود مطالبه کند.
 7. حبس در صورت عدم پرداخت مهریه: اگر شوهر از پرداخت مهریه به زوجه‌اش خودداری کند، زوجه می‌تواند با درخواست خود، حبس شوهر را به دادگاه اعلام کند و اجرای حبس آغاز شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004