عواقب نگه نداشتن عده در نکاح منقطع

عواقب نگه نداشتن عده در نکاح منقطع

عواقب نگه نداشتن عده در نکاح منقطع

 • بر اساس مفهوم اسلامی و قوانین مدنی در برخی از کشورها، زنان در عقد موقت یا صیغه در صورتی که شوهر در طول دوره عده فوت کند، باید مدت معینی (معمولاً ۴ ماه و ۱۰ روز) عده وفات شوهر را نگه دارند. این دوره عده به منظور تعیین وضعیت بارداری زن و نیز به منظور احترام به شوهر متوفی تعیین شده است.

  در این حالت، تفاوتی بین خانم‌های یائسه، دوشیزه یا غیر دوشیزه وجود ندارد، و همگی باید عده وفات شوهر را نگه دارند. این قوانین و مفهوم‌ها معمولاً بر اساس مباحث حقوق خانواده و اصول دینی تعیین می‌شوند.

 • بذل مدت در نکاح منقطع یا صیغه به این معنا است که مرد، مدت زمان صیغه را به زن می‌دهد و این عقد موقت به پایان می‌رسد. در این حالت نیز، زن موظف است مدت زمان معینی که به او داده شده است (بذل مدت صیغه) را نگه دارد.
 • زمانی که مدت زمان عقد موقت به پایان رسیده و به اصطلاح به انقضای مدت عقد موقت می‌رسد، زنان موظف به نگه داشتن دوره‌های عده هستند. بر اساس مقررات ایران:
  1. زنان باید به مدت دو طهر (دوره‌های پاکیزگی) عده نگه دارند.
  2. زنانی که با وجود اقتضای سن، عادت ماهیانه نمی‌بینند، باید به مدت ۴۵ روز عده نگه دارند.
  3. خانم‌های یائسه و دوشیزه از نگه داشتن این دو دوره (عده) معاف هستند.

  مفهوم عده در قوانین حقوقی به منظور تعیین وضعیت حقوقی زنان در این نوع ازدواج‌ها تعیین شده است و به احترام به شوهر متوفی و نیز تشخیص وضعیت بارداری زن کمک می‌کند.

 • بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، زنانی که در طول مدت عده در عقد موقت یا صیغه موظف به نگه داشتن عده هستند، در حکم زن شوهردار محسوب می‌شوند. اگر زن و مردی در طول مدت عده زن در عقد موقت با هم ازدواج کنند، ازدواج آنها باطل است.

  به عبارت دیگر، اگر مرد نسبت به اینکه زن در مدت عده است و ازدواج با وی در مدت عده حرام است، مطلع باشد و با این حال با وی ازدواج کند، به هم حرام ابدی می‌شوند. این اقدام به منظور اجتناب از نقض حقوق نکاح و حفظ حرمت زن در این نوع ازدواج‌ها تعیین شده است.

  بنابراین، زنان در عقد موقت یا صیغه باید به دقت داشته باشند و مدت عده را نگه دارند تا از وقوع عواقب حقوقی نامطلوب جلوگیری شود.

 • اگر دو شخص بدون علم به بحث عده با یکدیگر ازدواج کنند، ازدواج آنها باطل است، اما پس از سپری شدن مدت عده، می‌توانند ازدواج کنند. این امر توسط مقررات حقوقی تعیین شده است و به منظور اجتناب از نقض حقوق نکاح و حفظ حرمت زن در این موارد انجام می‌شود.

  با این حال، اگر رابطه زناشویی رخ داده باشد، به همه حالات (چه با علم و چه بدون علم نسبت به حکم و موضوع) زن و مرد به هم حرام ابدی می‌شوند. این مقرره توسط مقررات حقوقی برای حفظ حرمت نکاح و جلوگیری از رفتارهای ناپسند تعیین شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004