لواط به عنف چیست؟

لواط به عنف چیست؟

لواط به عنف چیست؟

در بسیاری از جوامع اسلامی، شریعت اسلام به عنوان یک منبع اصلی قانونی شناخته شده است و مفاد دینی در تدوین قوانین و مجازات‌ها تاثیرگذار است. در قوانین مرتبط با جنایات جنسی، اسلام نهی کرده است و مجازات‌های شدیدی برای اعمالی چون زنا و لواط تعیین کرده است.

لواط به معنای آمیزش جنسی مقعدی بین مردان است. مطابق با ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، تعریف لواط به شرح زیر است: “دخول اندام تناسلی مرد به اندازهٔ ختنه گاه در دبر (پشت) انسان مذکر.”

این تعریف نشان‌دهندهٔ عمل جنسی مقعدی بین مردان است. ماده ۲۳۳ این عمل را به شدت نهی کرده و مجازات شدیدی برای آن تعیین کرده است. مجازات‌های مرتبط با لواط ممکن است شامل مواردی چون حدود (جرمی که مجازات آن در قرآن مشخص شده) و مجازات‌های اجتماعی یا مالی شوند.

توضیح

در عمل لواط، دو فرد مذکر حضور دارند و یکی از آنها به عنوان فاعل و دیگری به عنوان مفعول شناخته می‌شود. مقررات قانون مجازات اسلامی برای هر دوی این افراد مجازات‌هایی را تعیین کرده است. ماده ۲۳۳ این قانون لواط را به شرح زیر تعریف می‌کند: “دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر (پشت) انسان مذکر.”

حالا برای شفافیت بیشتر درباره عنف و اکراه، به توضیح معنای این دو کلمه می‌پردازیم:

  • عنف: در لغت، به معنای اجبار کردن دیگری و غلبه بر شخص مقابل است. برای بروز عنف و اجبار در لواط، دو شرط وجود دارد:
    1. وارد شدن آلت تناسلی فرد مذکر بر پشت شخص مذکر دیگر (فاعل).
    2. شخص مفعول (شخصی که به عنوان مفعول شناخته می‌شود) به هیچ عنوان رضایت به انجام این کار نداشته باشد و این عمل به اجبار بر روی او انجام شده باشد.
  • اکراه: اکراه زمانی اتفاق می‌افتد که فرد مفعول عمل را با اراده خود انجام دهد، اما تمایلی به انجام آن نداشته باشد و به واسطه زور، اجبار یا دستور دهنده تن دهد.

در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، مصادیق زنای به عنف توضیح داده شده و آن را به تزریق آمپول و سپس زنا کردن با اجبار مربوط کرده است. این توصیف نشان می‌دهد که در صورتی که زنا به اکراه و با تهدید و زور اتفاق بیفتد، به عنوان زنای به عنف در نظر گرفته می‌شود. متن تاکید می‌کند که مفعول این عمل ممکن است از روی ترس و اجبار اقدام به همکاری کند.

با توجه به این توضیحات، می‌توان این مفهوم را به لواط به عنوان یک مصداق از تجاوز به عنوان عنف تجسم داد و این نکته نیز از روی ترجمه مفهوم عنف و اکراه بر دیگران به مواقع مختلف قابل اعمال است.

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004