مجازات جرم لواط به عنف

مجازات جرم لواط به عنف

مجازات جرم لواط به عنف

به گونه‌ای که در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، ماده ۲۳۴ این قانون مجازات عمل لواط را بطور زیر تشریح کرده است:

حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام است، و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق.

تبصره ۱: اگر فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲: احصان به معنای داشتن همسر دائمی و بالغ است. همچنین، همسر باید در دسترس باشد و حاضر به جماع باشد، زمانی که فاعل بخواهد امکان جماع را داشته باشد.

مجازات لواط به عنوان یک مجازات حدی تعریف شده است، به این معنا که شرع و قانون گذار مجازات را تعیین کرده‌اند و قاضی حق کم و زیاد کردن این مجازات یا عفو بخشش آن را ندارد. مجازات مشخص شده باید به دقت اجرا شود.

با توجه به مفاد مختلف قانونی در مورد مجازات لواط و نظر شارع مقدس، انواع مختلفی از مجازات وارد می‌شود:

  1. اگر هر دو نفر انجام دهنده لواط با اختیار کامل و در شرایط بلوغ با یکدیگر آمیزش جنسی کرده باشند، برای فاعل صد ضربه شلاق حدی و برای مفعول حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود.
  2. اگر فاعل یا کننده عمل لواط، فردی عاقل و بالغ باشد و مفعول که دخول بر او انجام شده است، شخصی نابالغ باشد، برای فاعل حکم اعدام و برای مفعول حکم تادیب صادر خواهد شد.
  3. اگر هر دو فاعل و مفعول نابالغ باشند، برایشان حکم تادیب یا اقدامات تامینی از سوی دادگاه صادر خواهد شد.
  4. اگر فاعل مذکر یا دخول کننده بر جنس مذکر شخصی نابالغ و مفعول مذکر فردی عاقل و در شرایط بلوغ باشد، برای فاعل تادیب و اقدامات تامینی در نظر گرفته می‌شود و برای مفعول حد اعدام در نظر گرفته می‌شود.

در برخی حالات، توبه می‌تواند از مجازات حدی در قانون و شریعت مقدس برای جرائم لواط به مثابه عامل سقوط دعوای کیفری و حتی حذف مجازات معین شود. مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، توبه متهم می‌تواند از بین موارد سقوط دعوای کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا شود.

اما توبه به تنهایی ممکن است کافی نباشد، و باید اصلاح و ندامت مرتکب جرم لواط نیز برای دادگاه رسیدگی کننده و صادرکننده حکم لواط مشخص شود. اگر توبه به عنوان یک اقدام جدی و مخلصانه تشخیص داده نشود، مجازات همچنان اجرا خواهد شد.

در صورتی که متهم به لواط قبل از ثابت شدن جرم توبه کند و توبه‌اش مورد تأیید دادگاه قرار گیرد، مجازات از بین می‌رود. اما اگر توبه به عنوان یک تاکتیک مزاحم برای جلب عدم اجرای مجازات استفاده شود، تأیید نخواهد شد.

در مواردی که لواط به عنوان عملی با عنف، اکراه یا با اغفال انجام شده باشد و کننده جرم توبه کند، مجازات اعدام که برایش صادر شده باشد، ساقط می‌شود. اما فاعل یا کننده جرم لواط به حبس، شلاق تعزیری درجه شش، یا هر دو محکوم خواهد شد. اگر بعداً ثابت شود که مرتکب به ظاهر توبه کرده ولی واقعیت توبه مشکوک باشد، مجازات ممکن است دوباره بر او بار گردد و اجرا شود.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004