وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

وکیل جرم فروش مال غیر در مشهد

وکیل جرم فروش مال غیر در مشهد

مجازات فروش مال غیر

قانون مجازات مصوب، هر کسی که با علم به اینکه مالی که منتقل می‌کند متعلق به فرد دیگری است و بدون مجوز قانونی این کار را انجام دهد، به عنوان یک کلاهبردار محسوب می‌شود. این جرم به صورت تشدید شده مجازات می‌شود، به علاوه، فرد متقلب شناخته می‌شود و محکوم به رد مال و پرداخت خسارت می‌گردد.

ضمناً، قانون جدید فروش مال غیر، به جز رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی می‌کند. این اصلاحات نشان می‌دهند که قانونگذاران تمایل دارند تا جلوی این جرم را بگیرند و مجازات‌های سخت‌تری را برای مرتکبان آن تعیین کنند.

مجازات برای این جرم عبارت است از:

 1. حبس از یک تا هفت سال.
 2. پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
 3. رد مال به صاحب اصلی آن.

همچنین، اگر مرتکب این جرم یک کارمند دولتی باشد، ممکن است از خدمات دولتی انفصال دائمی شود. قانونگذار همچنین انتقال‌گیرنده‌ای که در حین معامله از عدم مالکیت انتقال‌دهنده مطلع بوده است را هم معاون جرم می‌داند.

مجازات برای این جرم عبارت است از:

 1. حبس از یک تا هفت سال.
 2. پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
 3. رد مال به صاحب اصلی آن.

همچنین، اگر مرتکب این جرم یک کارمند دولتی باشد، ممکن است از خدمات دولتی انفصال دائمی شود. قانونگذار همچنین انتقال‌گیرنده‌ای که در حین معامله از عدم مالکیت انتقال‌دهنده مطلع بوده است را هم معاون جرم می‌داند.

 

معامله معارض به معامله‌ای اشاره دارد که ملک یا مالی بیش از یک بار توسط مالک آن معامله شده است. ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز به وضوح ذکر می‌کند که اگر یک فرد به طور متعمد و بدون داشتن مالکیت، در یک معامله‌ی معارض شرکت کند و خود را به عنوان مالک معرفی کند، ممکن است محکوم به حبس با مدتی بین ۳ تا ۱۰ سال شود. این عمل به عنوان یک نوع تقلب و جعل در نظام قانونی تلقی می‌شود و با پیامدهای جرمی مواجه خواهد شد.

تفاوت‌های اساسی بین کلاهبرداری و فروش مال غیر عبارتند از:

 1. رکن مادی جرم:
  • در کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر به نحوی است که شامل اقداماتی مثل کاذب گفتن در معامله، تقلب و جعل اسناد می‌شود.
  • در انتقال مال غیر، فقط انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و نیازی به خروج مال از دست مالک نیست.
 2. وسیله‌ی به‌کار رفته:
  • در کلاهبرداری، وسیله‌ی به‌کار رفته اغلب شامل کذب و خلاف واقع است، مانند اسم، عنوان یا سمت جعلی.
  • در فروش مال غیر، وسیله‌ی به‌کار رفته ممکن است شامل معامله معارض (مثلاً انتقال مال بیش از یک بار) باشد.

از این رو، در کلاهبرداری، انجام کذب و تقلب برای فریب دادن دیگران از جمله ویژگی‌های اصلی است که در تحقق جرم موثر است، در حالی که در فروش مال غیر، انجام معامله موجب انتقال مال به دیگری است، بدون آنکه نیازی به انجام کذب و تقلب باشد.

مسئولیت مالک

تفهم مسئولیت مالکیت مهم است، زیرا مالک به عنوان فردی که حق انحصاری بر مال دارد، موظف است در صورت وقوع معامله مالی از آن آگاه شود و در صورت نیاز اظهارنامه‌ای بنویسد. این مسئولیت از اهمیت بسیاری برخوردار است و نقض آن ممکن است منجر به تبانی و کلاهبرداری شود. انتقال مال غیر حتی با گذشت زمان نمی‌تواند بخشیده شود، زیرا این جرم به عنوان یکی از جرایمی است که غیرقابل گذشت است و باعث برهم خوردن نظم اقتصادی می‌شود. در صورتی که به وکیل برای مشاوره در این زمینه نیاز دارید، می‌توانید با موسسه‌ی ما تماس بگیرید.

فروش مال غیر

افراد اختیار مالی خود را دارند و می‌توانند در چارچوب قانون، هر کاری که می‌خواهند با اموال خود انجام دهند. اما این حق همراه با مسئولیت‌هایی نیز می‌آید. فروش مال غیر ممکن است به تنهایی یک جرم باشد، مگر اینکه به نحوی مجازات شده و با رعایت قوانین مربوطه انجام شود. اگر فردی مال غیر را بدون مجوز یا با استفاده از روش‌های متقلبانه به فروش برساند، این کار به عنوان یک جرم شناخته می‌شود. این عمل می‌تواند منجر به ورود زیان به صاحب مال و حتی به خسارات مادی و اقتصادی برای جامعه شود، بنابراین حفظ نظم و امنیت اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تعریف:

فروش مال غیر در واقع به معنای انتقال حقوقی مالی است که متعلق به شخص دیگری است. این انتقال ممکن است به صورت عینی (مانند فروش یک ملک) یا به صورت منفعتی (مانند اجاره یک ملک) صورت گیرد. مهمترین نکته در اینجا این است که این انتقال باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه انجام شود و اگر انجام شود با رضایت و موافقت مالک اموال باشد.

هر گونه انتقال نامشروع و غیرقانونی مالی که توسط اشخاص، به صورت سوءاستفاده و با مقدمات قبلی، به منظور به دست آوردن منافع مادی به طریق ناحق انجام شود، به عنوان جرم انتقال مال غیر شناخته می‌شود. در این حالت، مرتکب جرم می‌تواند به عنوان معامله کننده یا متعامل شناخته شود و ممکن است با عناوین حقوقی مختلفی مانند بایع، مشتری، موجر، مستاجر و غیره شناخته شود.

انتقال مالی به معنای زوال تملک مالک نسبت به مال یا اموال مشخص به نفع مالک جدید است. این انتقال می‌تواند به دو صورت ارادی یا غیرارادی اتفاق بیافتد. در انتقال ارادی، مالک یا فردی که مال را در اختیار دارد، عمداً آن را به دیگری منتقل می‌کند و در مقابل مالی را دریافت می‌کند، که این نوع انتقالات معمولاً به وسیله قراردادهایی مانند فروش، اجاره و غیره انجام می‌شود. اما در انتقال غیرارادی، مالک یا متصرف در انتقال مال نقشی ندارد و مال به موجب قوانین و مقررات مربوطه به دست مالک جدید می‌رسد، مانند انتقال اموال از طریق ارث.

در صورت نیاز به حمایت حقوقی در امور کیفری، وجود یک وکیل متخصص می‌تواند به شما کمک کند تا حقوق و منافع شما را حفظ کنید و زیان‌های ناشی از جرم را به حداقل برسانید.

 

تعریف مال:

از نظر حقوقی، دو شرط اساسی برای تعریف مال وجود دارد:

 1. سودمند بودن و نفع معقول: مال باید نیازها و خواسته‌های مادی و معنوی را برآورده کند و حاوی نفع عقلایی باشد. به عبارت دیگر، باید ارزش اقتصادی یا معنوی داشته باشد که بتواند به عنوان یک منبع سودآور در نظر گرفته شود.
 2. قابلیت اختصاص به شخص: مال باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اختصاص به یک شخص حقیقی یا حقوقی، یک گروه یا یک اجتماع را داشته باشد. به عبارت دیگر، باید امکان تملک و مالکیت آن توسط افراد یا اشخاص مشخصی وجود داشته باشد.

از این رو، هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد، به عنوان مال محسوب می‌شود. امکان تبدیل به وجه نقد یا دریافت وجه نقدی در مقابل آن نیز از ویژگی‌های مال است.

ویژگی‌های انتقال مال غیر به شرح زیر است:

 1. انتقال باید ارادی باشد: انتقال مال باید به دلیل اراده و آگاهی از انجام این عمل انجام شود. انتقال دهنده باید بداند که مال متعلق به دیگری است و قصد دارد آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
 2. جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است: انجام عمل انتقال مال غیر به تنهایی به عنوان جرم در نظر گرفته می‌شود، بدون اینکه نیاز به وقوع نتیجه‌ای مانند خسارت یا زیان واقع شود.
 3. فروش به صورت صوری نباشد: شاکی (مالک) مال را به خود انتقال ندهد؛ به عبارت دیگر، انتقال مال باید به صورت واقعی و حقیقی انجام شود.
 4. ارائه مدارک: شاکی می‌بایست مدارکی که دال بر خرید و مالکیت مال است را ارائه کند تا ادعای خود را اثبات کند.
 5. سوءنیت متهم: متهم باید در انجام انتقال مال دارای سوءنیت باشد، به عبارت دیگر، باید قصد ناحق داشته باشد که معامله‌ای را انجام دهد که به صاحب مال زیان برساند، مانند معامله فضولی یا توسط وکیل بدون اجازه صاحب مال و …

این ویژگی‌ها به عنوان معیارهای تشخیص جرم انتقال مال غیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004