صلح عمری مهریه

وکیل فریب در ازدواج مشهد

وکیل فریب در ازدواج مشهد

چگونه از مجرد بودن خواستگار مطمئن شویم؟

یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد می باشد. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می گردد. اما به منظور جلوگیری از گرفتار شدن در چنین دام هایی و نیز حفظ حرمت و حریم این سنت مقدس، راه کارهایی وجود دارد.

یکی از این راه کار ها اخذ گواهی تجرد پیش از وقوع عقد ازدواج می باشد. گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی یا وکیل قانونی ایشان صادر می شود. این درخواست به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود. به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.

به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است.

 چند نکته مهم:

۱٫ هر شخصی می تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود و یا اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه ( در داخل کشور) و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ( در خارج از کشور) درخواست صدور گواهی تجرد بنماید.

الف )‌ چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم داخل کشور باشد می بایست به اداره کل ثبت احوال امورخارجه  و یا نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید.

ب ) چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم خارج از کشور باشد می بایست به نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید.

۲٫ گواهی تجرد صرفا توسط اداره کل ثبت احوال امور خارجه و ظرف یک روز صادر می گردد. ضمن آنکه تحویل گواهی تجرد، صرفاً در ثبت احوال امور خارجه به آدرس تهران – خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می گیرد.

۳٫ امکان اخذ این گواهی توسط شخصی غیر از صاحب شناسنامه وجود خواهد داشت، بنابراین در اینصورت چنین شخصی می بایست دارای وکالتنامه رسمی باشد و در آن به اخذ گواهی تجرد صراحتاً اشاره گردیده باشد.

۴٫ صدور گواهی تجرد منوط به ارائه اصل شناسنامه صاحب آن می باشد.

۵٫ متقاضی دریافت این گواهی می بایست مدارک ذیل را داشته باشد: . اصل شناسنامه متقاضی . یک برگ فتوکپی شناسنامه . تکمیل فرم درخواست . پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری ۶٫ چنانچه متقاضی قصد ارائه گواهی تجرد به مقامات خارجی را داشته باشد، باید ابتدا گواهی را از طریق دارالترجمه رسمی، ترجمه کند و پس از تایید امور دفتر مترجمان وزارت دادگستری، به تایید وزارت امور خارجه برساند. ۷٫ افراد می توانند با مراجعه به پورتال سازمان ثبت احوال کشور به نشانی اینترنتی www.sabteahval.ir فرم درخواست را تکمیل و به صورت الکترونیکی ارسال کنند و پس از بررسی های لازم پیغامی مبنی بر آماده بودن گواهی تجرد و مراجعه جهت دریافت آن برای متقاضی ارسال می شود.

 

گواهی تجرد

یکی از موارد بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد هست. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشه.

هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب فریب در ازدواج بشه ، موجب شش ماه تا دو سال حبس هست.

یکی از راههای جلوگیری از فریب گرفتن گواهی تجرد قبل از عقد ازدواج است . به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشه.

به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است .

 

نکات حقوقی:

 • اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود .
 •  به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد .
 •  حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد .
 •  در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند .
 • مطابق ماده ۱۱۲۳ قانون مدن زن نمی تواند در عقد ازدواج ، شرط کند که شوهرش حق ندارد او را طلاق دهد یا حق طلاق با زن باشد ، لیکن می تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند از طرف شوهر وکیل باشد ، تا خود را از قید زوجیت طلاق دهد ، زیرا برابر ماده مذکور ، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد و چنانچه در این خصوص شرط شود ، آن شرط باطل است ، چون خلاف قانون عامره است . بنابراین اختیار طلاق از قوانین آمره بوده و شرط موصوف باطل است .
 • مطابق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی ، « زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده ، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت ، فراق حاصل شده باشد . » بنابراین ، مردی که سه مرتبه متوالی زنی خود را طلاق داده ، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد ، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند ، مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج نماید و سپس طلاق گیرد . همچنین اگر زنی به ۹ طلاق که ۶ تای آن عدی است ، مطلقه شده باشد بر آن مرد برای همیشه حرام می گردد .
 • مطابق مقررات از جمله رآی دیوان عالی کشور ، چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق ، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد ، این پرداخت حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق ، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه وی محسوب و با پرداخت نفقه معوقه ، زائل نمی گردد .
 • هرگاه زوجه باڪره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه، اجرت المثل ایام زندگے مشترک، با دارا بودن شرایط نصف دارایے ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید
 • پنازایی زن از موجبات فسخِ نڪاح و طلاق محسوب نمیشود .
 • ازدواج دختر باڪره با اجازه پدر یا جد پدرے میباشد .
 • زن زمانے میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه ڪند ڪه طلاق به درخواست زوج بوده و ناشے از تخلفات زوجه از ایفاے وظایف همسرے و سوءرفتار وے نباشد .
 • با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوے زوجه پذیرفته نیست .
 • در صورتے ڪه هریڪ از زوجین براے نڪاح، دیگرے را به خصوصیاتے فریب دهد، علاوه بر رسیدگے ڪیفری؛ تقاضاے فسخ نڪاح و مطالبه خسارت نیز امڪان پذیر است .
 • چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع ڪند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردے ڪه زوجه در عدم تمڪین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد .
 • با فوت زوج، زن میتواند در صورتے ڪه اموالے داشته باشد از ورثه زوج مطالبه ے نفقه ایّام زوجیت را بنماید .
 • افراد می توانند با دلیل به استناد نظریه پزشڪی و روانپزشڪے قانونے، با اجازه از دادگاه صالح اجازه تغییر جنسیت بگیرند و با دریافت حڪم ، شناسنامه خود را تغییر دهند .
 • دختر باڪره در صورت فسخ نڪاح، مستحق مهریه نبوده مگر اینڪه مرد ناتوانے جنسے داشته باشد ڪه در این مورد نصف مهریه به وے تعلق میگیرد .
 • اگر زن باڪره نباشد در صورتے ڪه هر نوع از موارد فسخ توسط زوج اعمال شود؛ میبایست ڪل مهریه زوجه را بپردازد .
 • نڪاح دختر باڪره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدرے است .
 • در صورتے ڪه در هنگام ازدواج مرد خود را داراے اوصافے معرفے ڪند و سپس خلاف آن ثابت شود، زن میتواند شوهرش را به عنوان تدلیس تحت تعقیب قرار داد .
 • همین ڪه شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود، نباید در استفاده از این حق مسامحه ڪند و فورأ باید براے فسخ نڪاح اقدام نماید .
 • در صورتے ڪه مرد برخلاف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن حق دارد درخواست طلاق ڪند .
 • هر گاه یڪ یا چند نفر از ورثه تعهد ڪند ڪه از اموال خاصی حق مطالبه ارث نداشته باشند، باید به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جایز نیست .
 • درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفے بگیرد .
 • داشتن نقص جسمی، یا خانواده بدنام، یا تحصیلات پائین نمیتونه مانع ازدواج شما باشه، به شرطی که ویژگی‌های مثبت دیگه خودتون رو اونقدر تقویت کنید که دیگه کسی بخاطر اون عیب شما رو رد نکنه.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004