هزینه محضر برای بخشیدن مهریه چقدر است؟

هزینه محضر برای بخشیدن مهریه چقدر است؟

هزینه محضر برای بخشیدن مهریه چقدر است؟

در اسلام، مهر یکی از تعهدات مهم در قرارداد ازدواج است و به عنوان حق مالی زن تعیین می‌شود. زن حق دارد که این مهر را به هر زمانی که بخواهد، مطالبه کند. همچنین، او می‌تواند با رضایت خود و به صورت بلاعوض، مهر را بخشیده یا در ازای حقوق دیگر آن را به شوهر ببخشد.

بخشش مهر می‌تواند به دو صورت دستنویس و یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه‌های مربوطه انجام شود. اما لازم به ذکر است که برخی از اسناد رسمی نیاز به پرداخت هزینه دارند و ممکن است هزینه‌ها قابل توجه باشند.

توصیه می‌شود که طرفین در زمان عقد نکاح، میزان مهر را با دقت تعیین کنند و در نظر داشته باشند که بر اساس امکانات مالی خود، بتوانند این تعهدات را به‌طور صحیح انجام دهند. همچنین، در صورت تصمیم به بخشش مهر، می‌توانند به شکل دستنویس یا از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

 

نکات لازم برای بخشیدن مهریه

در خصوص بخشش مهریه و تنظیم سند رسمی مربوط به این موضوع، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

 1. توافق طرفین: طرفین می‌توانند بر اساس شرایط خاص خود، در مورد بخشش مهریه به توافق برسند. این توافق می‌تواند در قالب اقرارنامه ابراء زوجه از پرداخت مهریه یا اقرار زن به دریافت کلیه مهر باشد.
 2. انواع بخشش مهریه: بخشش مهریه می‌تواند به صورت مختلفی انجام شود، از جمله اقرار به دریافت کلیه مهر، امضاء اقرارنامه ابراء زوجه، عقد صلح، یا بخشش مهریه در ازای حق طلاق.
 3. تنظیم سند رسمی: برای ثبت و اثبات توافق در مورد بخشش مهریه، می‌توان از سند رسمی استفاده کرد. این سند می‌تواند در دفاتر اسناد رسمی تهیه شود و تنظیم هزینه‌های مربوط به آن نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه است.
 4. هزینه تنظیم سند: در مورد هزینه تنظیم سند رسمی بخشش مهریه، اصولاً این هزینه به عهده متقاضی تنظیم سند (زوجه) است. این هزینه معمولاً توسط فردی که می‌خواهد مهریه را بخشود، پرداخت می‌شود.
 5. حضور در دفترخانه اسناد رسمی: برای تنظیم سند رسمی، حضور مرد در دفترخانه اسناد رسمی نیازی ندارد، مگر اینکه بخشش مهریه در ازای حق طلاق باشد و او با قبول بذل مهریه از جانب زن، به زن حق طلاق دهد.
 6. هزینه‌های محضر: در بسیاری از موارد، هزینه‌های محضر (محل تنظیم سند) معمولاً توسط طرف مستفید (بخشنده مهریه) پرداخت می‌شود. اگر بخشش مهریه در ازای اعطای حق طلاق صورت گیرد، هزینه تنظیم سند بخشش مهریه به عهده زوج و هزینه تنظیم سند حق طلاق به عهده زوجه خواهد بود.

اهمیت داشته باشید که در هر صورت، توافق صریح طرفین و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخشش مهریه و تنظیم اسناد رسمی، امور حقوقی را محکم‌تر و مشخص‌تر می‌کند.

 

میزان هزینه محضر برای بخشیدن مهریه

با توجه به تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود، هزینه تنظیم اسناد غیرمالی از جمله اقرارنامه ابراء زوج از پرداخت مهریه و یا اقرار به دریافت کردن مهریه از طرف زن، نرخ تعرفه معادل مبلغ یک میلیون ریال یا ۱۰۰،۰۰۰ تومان است. به عبارت دیگر، مبلغ پرداختی به دفترخانه برای تنظیم سند بخشش مهریه بر اساس این نرخ تعرفه محاسبه می‌شود.

لذا، اگر زن و مرد به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و تصمیم به بخشش مهریه گرفته باشند، هزینه‌ای به اندازه یک میلیون ریال یا ۱۰۰،۰۰۰ تومان برای تنظیم سند بخشش مهریه بر عهده طرفین خواهد بود. این هزینه به عنوان هزینه حق التحریر و خدمات ثبتی در دفترخانه در نظر گرفته می‌شود.

همچنین، اگر مبلغ و میزان مهریه در سند تنظیم شده ذکر شود، هزینه‌های محضر بر اساس این مبلغ محاسبه و اخذ می‌شود. بنابراین، مبلغ پرداختی به دفترخانه بر اساس تعهدات طرفین و مبلغ و میزان مهریه در سند تنظیم شده خواهد بود.

با توجه به جدول تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در سنوات گذشته اعلام شده است، میزان هزینه محضر برای بخشیدن مهریه بر اساس مبلغ سند به شرح زیر است:

 • تا مبلغ ده میلیون ریال: مقطوعا ۸۰۰ هزار ریال
 • تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال: نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال، ۱۲ در هزار
 • تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال: نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال، ۸ در هزار
 • تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال: نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال، ۵ در هزار
 • تا مبلغ ۱ میلیارد ریال: نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال، ۴ در هزار
 • تا مبلغ ۳ میلیارد ریال: نسبت به مازاد ۱ میلیارد ریال، ۲ در هزار
 • تا مبلغ ۶ میلیارد ریال: نسبت به مازاد ۳ میلیارد ریال، ۱ در هزار
 • تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال: نسبت به مازاد ۶ میلیارد ریال، %۷ در هزار
 • تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال: نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال، %۵ در هزار
 • تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال: نسبت به مازاد ۲۰ میلیارد ریال، %۲ در هزار
 • بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال: نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال، %۰٫۴ در هزار

بر اساس این تعرفه، هزینه محضر برای بخشش مهریه به دفترخانه اسناد رسمی محاسبه می‌شود. میزان هزینه متغیر است و بسته به مبلغ سند، نرخ مربوطه اعمال می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004