وکیل حضانت در مشهد

وکیل حضانت در مشهد

وکیل حضانت در مشهد کلمه “حضانت” به معنای نگهداری و پرورش است و در اصطلاح حقوقی به معنای نگهداری مادی […]

فرزند حاصل از صیغه موقت

فرزند حاصل از صیغه موقت

فرزند حاصل از صیغه موقت صیغه صیغه به معنای ازدواج در اسلام استفاده می‌شود و به شیوه‌ای رسمی برای اعلام

صلح عمری مهریه

شرایط فرزندخواندگی

شرایط فرزندخواندگی   چه کسانی می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند؟ در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و

تماس با 09156024004